ЛЕЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ ОТ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Предоставяме медицинска помощ на граждани на страни членки на Европейския съюз.
Всеки гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, който се нуждае от спешна медицинска помощ в България (т.е. всяка помощ, която лекарят прецени, че в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя на гражданина, не може да се отложи до планираното му завръщане в страната, в която живее), са валидни разпоредбите на българското здравноосигурително законодателство.
Пациентите следва да предсатвят при приема си в болницата валидна европейска карта и документ за самоличност и да попълнят декларация за спешност.

1. BUPA INTERNATIONAL
2. AXA PPP INTERNATIONAL
3. HTH WORLDWIDE
4. AETNA GLOBAL BENEFITS
5. CIGNA
6. AP COMPANIES
7. FIDELITAS ASSISTANCE
8. CORIS BULGARIA
9. EUROCROSS BULGARIA
10. GLOBAL SERVICES BULGARIA
11. AXA ASSISTANCE
12. IMA ASSISTANCE
13. ADAC GERMANY
14. EURO-CENTER LOCAL ASSISTANCE WORLDWIDE
15. HEALTHWATCH S.A.
16. SOS INTERNATIONAL
17. S.T.ASSIST ON-LINE
18. PASSPORTCARD ISRAEL
19. BULSTRAD LIFE VIENA INSURANCE GROUP
20. UNIQA LIFE
21. MIGDAL INSURANCE CO.
22. INTERPARTNER ASSISTANCE ISTANBUL
23. INTERNATIONAL MEDICA GROUP INC

 

Лице за контакт:
Светлена Димова-Тошева
Експерт международни пациенти
Тел: 0882 480 433, е-майл: [email protected]