Единствен кандидат в конкурса, подал документи за участие и допуснат, е доц. д-р Петър Йорданов Атанасов, дм

Документи

Становище от проф. д-р Магдалена Иванова Лесева, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Магдалена Иванова Лесева, дм - на български език
Становище от проф. д-р Бранимир Владимиров Спасов, дмн - на английски език
Становище от проф. д-р Бранимир Владимиров Спасов, дмн - на български език
Становище от проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дм - на български език
Становище от проф. д-р Данка Петрова Обрешкова - Панкова, дмн - на английски език
Становище от проф. д-р Данка Петрова Обрешкова - Панкова, дмн - на български език
Рецензия от проф. д-р Атанас Иванов Кундурджиев, дм - на английск език
Рецензия от проф. д-р Атанас Иванов Кундурджиев, дм - на български език
Рецензия от проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн - на английски език
Рецензия от проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн - на български език
Рецензия от проф. д-р Мария Христова Миланова, дмн - на английски език
Рецензия от проф. д-р Мария Христова Миланова, дмн - на български език