Единствен кандидат, участвал и допуснат в конкурса, е гл.ас.д-р Снежина Лазова, дм

Документи

Становище от проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм - на английски език
Становище от доц. д-р Петър Йорданов Атанасов, дм - на английски език
Становище от доц. д-р Петър Йорданов Атанасов, дм - на български език
Становище от доц. д-р Богдан Йорданов Младенов, дм - на английски език
Становище от доц. д-р Богдан Йорданов Младенов, дм - на български език
Становище от доц. д-р Ирен Стоянова Цочева, дм - на английски език
Становище от доц. д-р Ирен Стоянова Цочева, дм - на български език
Становище от проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм - на български език
Рецензия от проф. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм - на английски език
Рецензия от проф. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм - на български език
Рецензия от проф. д-р Коста Василев Костов, дм - на английски език
Рецензия от проф. д-р Коста Василев Костов, дм - на български език