Клиниката по детска анестезиология и реанимация на "Пирогов" вече лекува с уникален за Европа апарат. 

Специалната иновативна технология е дарение от хора с щедри сърца. 

Анестезиологичната перфузионна помпа е оборудвана със софтуер, който позволява изключително прецизно дозиране на венозни анестетици дори в бебешка възраст. Устройството е уникално с това , че съдържа първият и за сега единствен фармакологичен модел за детска възраст за редица венозни анестетици. Това дава шанс лекарите да разгърнат възможности и лечебните процес да даде по-бързи и добри резултати. 

Устройството, което получи Детската реанимация е първото доставено в Европа,  а пироговската клиника е първата с практически опит с това пособие. Приложението му цели максимално прецизно и щадящо прилагане на венозни медикаменти  съобразено с фармакологичните особености на всички възрастови групи.  Такива пособия за възрастните съществуват от повече от 20 години, но за деца това е първото в Европа. 

 

От фирма "SiteGround" дариха на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" и още един апарат. Той е за затопляне на инфузионни разтвори и кръвни продукти, необходими в детската операционна. Апаратът позволява едновременно две отделни венозни линии да се загряват до физиологична температура по време на тяхното преливане. Той позволява дигитален прецизен контрол на температурата на инфузираните течности.

 

Устройството ще се използва в операционна зала за новородените бебета, защото за тях поддържането на нормална температура е най-сложно и същевременно е най-важно.