Клиниката по детска анестезиология и реанимация на "Пирогов" обдишва децата със съвременен дихателен апарат

Клиниката по детска анестезиология и реанимация на "Пирогов" обдишва децата стс съвременен дихателен апарат. Високоспециализираната апаратура е дарение от Българската Коледа.

Апаратът е за всяка възраст – от новороденото до големите ни пациенти. Най-ценното е, че той разполага с приставка за азотен оксид, като чрез подаването на този вид газ, ние ще имаме възможност да подпомагаме най-малките, недоносените с вродени аномалии, чиито бели дробове са несъвършенни и изискват специални техники за обдишване. Апаратът разполага и с допълнителен режим за обдишване, наречен високочестотна вентилация, която създава възможност за подаване на малки обеми и налягане, но с голяма честота, за да се осигури необходимия за организма кислород.

Преди сме обдишвали такива деца с апаратурата, с която разполагаме.
Този апарат ще бъде използван в ежедневната ни работа. Важното е, че ние ще можем да реагираме адекватно, съобразно световните стандарти за най-добрия изход за пациента.