Пациентите на УМБАЛСМ "Н. и. Пирогов" могат да гласуват на 26 май 2019 г. Специално за всички хора, които са настанени за лечение в спешната болница, ще бъде разкрита изборна секция. Тя ще бъде разположена в рапортна зала "проф. Емил Таков" - рапортна зала на клиниките по травматология, която се намира на 3-тия етаж ( над спешното отделение ).
Размерите на „тъмната стаичка" са съобразени с възможностите тя да бъде използвана от пациенти на инвалидни колички и носилки.

Пациентите, които постъпят в клиниката в събота и искат да гласуват, ще бъдат добавени допълнително в избирателните списъци.