Ивайло Димитров

заместник-изпълнителен директор по административната дейност УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД