Гореща телефонна линия за близки на пострадалите

УМБАЛСМ ""Н. И.Пирогов" разкри специална гореща линия . На телефон 029154540 може да се обадите и да разберете какво е състоянието на близките Ви, ако те са настанени във Вътрешна клиника.
За всички пострадали и за екипа е организизрана работа с психолози.