Екип от "Пирогов" получи отличие за най-добра презентация по време на 22-я Конгрес по анестезиология и интензивно лечение. Екипът на д-р Пламен Нейчев, представи презентация за уникален случай в България. Презентацията "Анестезия при травматична луксация и декстропозия на сърце. Клиничен случай". Самата презентация изнесе младото попълнение на екипа д-р Калина Марчева.
В световен мащаб са описани само 58 такива случаи. В нас - това е първият. Става дума за млад мъж на 28 г, който претърпява тежък пътен инцидент. Докаран е по спешност в "Пирогов", където в Противошокова зала, лекарите установяват, че в резултат на високоенергийната травма, сърцето на пациента е заело необичайна позиция в дясно на гръдния кош. 
2 години по-късно пациентът е жив и здрав благодарение на пироговските медици.