От 02.06. до 05.06.22 г. в к. к. „Златни пясъци“ се проведе XXI Национален конгрес по неврология с международно участие. В него взеха участие 12 лекари, 6 медицински сестри и 1 рехабилитатор от Отделението по нервни болести към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Представителна група от болницата взе участие с шест постера в Постерната сесия. Постерите бяха на разнообразна тематика в различни области на неврологията, като включваха интересни клинични случаи от практиката, както и три пилотни проучвания.

Грамота от организационния комитет на конгреса беше връчена на постер на тема „Промени в клетъчния имунитет при исхемични и хеморагични инсулти-пилотно проучване“, с авторски колектив д-р И. Кади, Д-р. Р. Дренска и доц. М. Димитрова. Това пилотно проучване, което беше оценено високо от неврологичната общност, се реализира благодарение на добрата съвместна работа на Отделението по нервни болести и Лабораторията по клинична имунология.

В сестринската сесия взе участие медицинската сестра Теодора Митрова, която представи презентация на тема „Какво бихте направили?—дискусия на клинични случаи от сестринската перспектива“, в която представи сестринската гледна точка относно лечението на пациентите с инсулт, представи няколко случая на пациенти с проведена тромболиза. 

Презентация в основната научна сесия беше представена от доц. М. Димитрова, ръководител на Отделението по нервни болести към болницата. Презентацията беше на тема „Ползите от симулацията като инструмент за вътреболнична организация за лечение на инсулт“, която представи нагледно, чрез статистически данни, как се е оптимизирала работата в отделението по отношение на обработката на пациентите с инсулт, подлежащи на тромболитично лечение, след провеждането на такъв тип симулация. Симулацията бе проведена в болницата на 28.04. 2022 година, а подобна форма за обучение и анализ се използва изключително рядко в България, особено в областта на неврологията. Представлява разиграване на сценарий на определен клиничен случай, а крайната цел на конкретната симулация бе да се оптимизира времето от "врата до игла", което е изключително важно при лечение на пациентите с остри исхемични инсулти, подлежащи на тромболиза или механична тромбектомия.