Изписаха пострадалите мигранги настанени в токсикологията на "Пирогов".

В болницата все още е под интензивно наблюдение и лечение най-гежко пострадалият мъж.