Докато страната се мобилизира, за да забави разпространението на COVID-19, Дженерали Застраховане АД, част от Generali Group, реши да подпомогне медиците отУМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, които ежедневно се борят да запазят и подобрят живота на хората в България.
С дарението на респиратора CWH-3010, лекарите от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД ще имат така нужната апаратура, в подкрепа на своите действия с цел запазване на човешкия живот в борбата с вируса Covid-19.

В кризисни ситуации като тази всеотдайността на всички лекари и медицински служители на първа линия е високо оценявана от нас и затова решихме да дадем своя принос тяхното хуманно дело.
В трудни ситуации е от изключителна важност, да покажем, че всички ние можем да се обединим и заедно да бъдем полезни за подсигуряване на бъдещето на нашата общност, в частност здравето на хората в България.

Тази инициатива е в унисон с ценностите на Групата – да бъдем Партньор за цял животза нашите настоящи и бъдещи клиенти, като дадем възможност на хората да формират по-безопасно бъдеще, грижейки се за живота и мечтите си.

Накрая бихме искали да изкажем огромната си благодарност към всички лекари, сестри, експерти и служители, които се борят ден след ден с ограничаване и намаляване на негативните последици от разпространение на вируса Covid-19.

Заедно ще успеем!

 

ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.
Generali е единотнай-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 69,7 милиарда евро за 2019 г. С близо 72 000 служители, обслужващи 61 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа.
В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049 и притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.