Две жени и дете пострадали при ПТП с автобус на градски транспорт в София са транспортирани в "Пирогов".

Детето преминава подробни прегледи и изследвания в детското спешно, а жените в спешно - възрастни с цел диагностициране на състоянието и определяне на лечението.

Болницата има възможност да поеме колкото е необходимо от пострадалите.