Има драстично увеличение на случаите на деца, пострадали от пиротехнически средства, които са потърсили помощ в Спешното отделение на университетската болница "Пирогов". 
За пръв път от години в празничното денонощие през Спешното отделение преминаха 10 деца под 16-годишна възраст, пострадали след игра с подобни средства. 
Най-често сериозните наранявания са в резулатат от боравене с пиратки, а едно дете е сериозно пострадало от т.нар. римска свещ. 
Болница "Пирогов" напомня, че освен контролът при продаване на подобни средства, важен е и личният пример, който дават семейството и средата. Призоваваме: Нека няма деца, пострадали при боравене с пиротехнически средства! От нас зависи!