Доц. д-р Анелия Лукова, дм

психиатър

Завършва медицина в Медицинска Академия – София през 1986 г.

Придобива специалност по неврология през 1990 г., психиатрия през 1994 г., обществено здраве и здравен мениджмънт през 2006 г.

Доктор по медицина е от 2009 г. след защита на дисертация на тема ”Психосоциални аспекти и превенция на отравянията с алкохол при деца в училищна възраст ”.

От 2012 г. е доцент.

Специализирала е в:

  • Амиен, Франция (Centre Hospitalier Universitaire d`Amiens, Hopital Nord, S.A.M.U. 80) през 1994 г.,
  • Париж, Франция (Groupe Hospitalier Cochin, Centre Cassini) през 2000 г.,
  • Лозана, Швейцария (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) през 2001 г.,
  • Етелбрук, Люксембург (Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique, Services de Toxicologie et d'Alcoologie) през 2004 г.

Автор и съавтор е на повече от 70 публикации в специализирани научни издания, 2 монографии и глава от учебник.

Има над 60 участия в научни форуми в страната и чужбина.

Заместник главен редактор на списание „Спешна медицина”.