Доц. д-р  Андриана Боянова, д.м.

Началник Отделение токсикология -деца

Завършила медицина в Медицински университет, София.

Специалности: Детски болести- МУ, София., Клинична токсикология- МУ, София,  Обществено здраве и здравен мениджмънт- МУ, София.

Има над 100 научни публикации и участия в научни форуми.

Републикански консултант по токсикология.