Уважаеми колеги,

Подготвят се служебни бележки, които удостоверяват, че сте служители на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД. 
Те ще бъдат раздавани на центрланата регистратура на болницата този weekend. 
Докато ги получите, а и след това, носете в себе си баджовете със снимки, които имате. Не забравяйте и личните документи.