С прискърбие отбелязваме загубата на проф. д-р Мария Михова, която ни напусна на 1 май 2022 г.

Проф. Михова е един от първите ръководители на Клиника по детска хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ след преобразуването й през 2001 г., като преди това дълги години е ръководила отделението по детска коремна хирургия.

Дълбок поклон пред високия й професионализъм и светла да е паметта й!