ДО Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ ДО: АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ

ПРОФ. ХРИСТО ХИНКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

Уважаеми г-н Председател на Народното събрание,

Уважаеми г-н Министър-председател,

Уважаеми г-н Министър на здравеопазването,

Уважаеми дами и господа, 

     Днес, 6 декември 2023 година, в 8:30 часа, Медицинският съвет на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ заседава в присъствието на Съвета по здравни грижи. Изпълнителният директор д-р Валентин Димитров направи устен отчет пред всички. Същото направиха и икономическият, и административният директори, с което ясно показаха, че УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ действително е на позитивен резултат и се развива успешно. Същото становище изказаха и лекари от медицинския съвет. Естествено възниква въпросът – Защо трябва да се сменява един успешен директор на болница, която се развива позитивно? Възникна и друг въпрос – защо повече от 15 години болницата няма обособен статут, съответен на реалните функции, които е изпълнявала винаги -  една от най-големите спешна и социална болница и основен стълб на националната сигурност?  

По време на заседанието обсъдихме още случващото през последната седмица в публичното пространство по отношение на болницата, което оказва негативно влияние върху доверието на пациентите към нас.

Единодушното мнение на повече от 90 присъстващи представители на Медицинския съвет, подкрепено и от Съвета по здравни грижи е:

Изразяваме остро несъгласие да научаваме от медиите за предложените промени в ръководството. Изпълнявайки задачите при лечение на болните, персонал от 2500 човека заслужава да бъде уведомен от представители на Министерството на здравеопазването. Заявяваме, че ще отстояваме  безусловно мястото и мисията на УМБАЛСМ „Пирогов“ във фундаменталната структурата на здравеопазната система. „Пирогов“ е пример за ефективно функционираща 24-часова спешна болница. 

Нека лични настроения и нагласи да не оказват влияние върху сериозни и важни за всички, включително и за цялото общество, решения като назначаване/освобождаване на ръководството на най-голямата спешна университетска болница „Пирогов“. Нещата трябва да се правят на принципна и прозрачна основа.

 Настояваме за осигуряване на нормални условия в сигурна, стабилна и адекватна работна среда, в която да можем да подпомагаме и спасяваме нашите пациенти.

Отправяме покана към министъра на здравеопазването да посети УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и да се срещне с Медицинския съвет, Съвета по здравни грижи и всички Пироговци, които имат желание да участват.