През тази седмица в сметката на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД продължават да пристигат дарения от различни хора и организации на стойност 288 000 лв.
Сред основните дарители са Българският енергиен холдинг , ТЕЦ Марица Изток 2, НЕК, АЕЦ Козлодуй, Булгаргаз, Булгартрансгаз, Мини Марица Изток, ЕСО. Ръководството на "Пирогов" използва даренията им, за да купи  Мобилна дигитална рентгенова система, предназначена за ползване в Реанимационно отделение за преим и лечение на пациенти с COVID-19 на стойност 255 900 лв.
Всеки дарява според възможностите и сърцето си. Благодарни сме на всеки, който пожела да дари на "Пирогов"!