Университетската спешна болница "Н. И. Пирогов" получи като дарение автомобил със специален режим на движение. Дарителите подчертаха важността на това, именно болница от ранга на "Пирогов", която лекува най-комплицираните случаи в България, да получи тяхното дарение.
Ръководството на болницата изказа благодарност за жеста. УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" имаше нужда от подобен автомобил. Дареният ще позволи да подновяване и осъвременяване на автопарка на лечебното заведение. Макар той да не е напълно нов, а вече използван, той е в добро и запазено състояние.