Д-р Валентин Димитров

Председател на Съвета на директорите