Д-р Валентин Димитров

Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Д-р Валентин Димитров завършва медицина към Медицински факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора през 1994 г. От 2000 г. има придобита специалност Педиатрия. През 2009 г. завършва „Здравен мениджмънт“.

В периода 1995 г. – 2001 г. д-р Димитров е част от екипа на Клиника по педиатрия към университетска болница, гр. Стара Загора. От 2002 г. до 2004 г., в "Берлин – Хеми", е регионален мениджър за Централна и Южна България. От 2004 г. до есента на 2016 г. е част от екипа на Актавис АД, където работи последователно като Регионален мениджър – София регион (2004 г. – 2006 г.), Мениджър Ключови клиенти за Актавис –  връзки с всички правителствени и неправителствени организации и представители – МЗ, НЗОК, дистрибутори, пациентски организации и др.(2006 г. – 2007 г.), Директор „Болничен бизнес“ –  изграждане и структуриране на нов екип в рамките на Актавис АД (2007 г. – 2008 г.), Директор „Болничен пазар Хигия и Актавис“ (2008 г. – 2012 г.) и  Медицински директор Актавис АД (2012 г. – 2016 г.). Паралелно с поста Медицински директор за два поредни мандата е член на Управителния съвет и Заместник-председател на БГ Фарма.

От 2017 г.  до 2018 г. д-р Валентин Димитров е заместник-председател на Държавна агенция за закрила на детето, а от 2018 г. до началото на 2020 г. е лекар на Националния отбор по лека атлетика.

В периода м. януари 2020 г. - м. януари 2021 г. е Изпълнителен директор на НеоКлиник ЕАД, гр. София.

От 20 април 2021 г. е независим член на Съвета на директорите на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“.

Владее руски и английски език.