Д-р Теа Димитрова Александрова

лекар в Отделение по педиатрия

Д-р Теа Александрова завършва с отличие Медицински университет – София през 2018г.

По време на следването си посещава множество международни стажове, сред които стаж в спешно детско отделение във Франция, ендокринология в Белгия и анестезиология и реанимация в Япония. Работи като медицинска сестра в отделение по детска нефрология в СБАЛДБ „проф. Иван Митев“.

От 2019 година започва своята специализация по Педиатрия.

Владее свободно английски и испански език.