Д-р Снежина Михайлова Лазова, д.м.

педиатър, детски пулмолог

Д-р Снежина Лазова завършва медицина в МУ-София през 2008 година с отличие. През 2013 година придобива специалност педиатрия, през 2018 година започва специализация по детска пневмология и фтизиатрия. В продължение на 7 години работи в Клиника по педиатрия на УМБАЛ “Александровска” като редовен, задочен докторант, лекар-ординатор, специализант по детска пневмология и фтизиатрия и хоноруван преподавател към Катедра по педиатрия на МУ - София.

Дисертацията й е  на тема „Клинично значение на функционалното изследване на дишането и атопичния статус при деца с астма“ (2017 г.)
Има Магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт  от  2017г. , а  2018 г. стартира курс на обучение - Магистратура по Управление на Клинични изпитвания . 

Преминала е Клинична специализация по детска пулмология и алергология в университетска болница “Атикон” в Атина, Гърция (2015 г.) и Педиатрично лятно училище по детска пулмология (HERMES ERS) Барселона (юни 2015г.)
Притежава Международен сертификат European Spirometry Driving Licence (ERS) за компетентност в провеждането на спирометрия, отговаряща на световните стандарти - (2014г.)
През 2013 г. усъвършенства компетентността си в областта на детската пулмология в Залцбург, а година по-рано резлизара успешно следдипломно клинично обучение по детска пулмология, алергология, функционална диагностика и интензивни грижи в Германия, Кобленц . 
Участва в международни курсове и уъркшопи, свързани с провеждането и интерпретацията на спирометрия, боди-плетизмография, кардио-пулмонални тестове, торакален ултразвук, детска астма, педиатрична респираторна ресусцитация.

Има реализирани 38 научни публикации. Взела е участие с постери и доклади в 43 научни форума в България и чужбина, на които са представени 63 научни съобщения.

Член е на:
Българската педиатрична асоциация (БПА)
Български лекарски съюз (БЛС)
Българското дружество по белодробни болести (БДББ)
Европейското респираторно общество (ERS)
Европейската академия по Алергология и Клинична имунология (EAACI)

Владее английски, немски и гръцки език.