Д-р Райна Дачкова Даскалова – Стоянова

лекар – ординатор отделение токсикология – възрастни

Завършва медицина във ВМИ София през 2004 г.

Стаж: 
o Вътрешно отделение на Национална многопрофилна транспортна болница, София от 1996 г. до 2000 г. като лекар –ординатор и научен сътрудник III степен.
o Отделение Токсикология възрастни към Клиника по токсикология на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ от 2000 г. до сега като лекар – ординатор. Завършва медицина във ВМИ София през 2004 г.

 

Придобива специалност Клинична токсикология във ВМИ София – 1996 г.

 Публикации:

  • сп.Спешна медицина
    o публикации в български списания
    o публикации в чуждестранни списания
    o Участия в научни конгреси, конференции, симпозиуми в страната
    o Участия в научни конгреси, конференции, симпозиуми в чужбина

 

 Допълнително обучение:
o Курс кардиология 2002 г, 2003 г.,2005 г. и 2006 г.
o Курс ревматология 2003 г.
o Курс гастроентерология 2002 г.
o Курс ревматология 2003 г.
o Курс ендокринология 1998 г.
o Курс хематология – 2007 г.
o Курс ултразвукова диагностика на коремни органи и повърхностни структури – 1998 г. и 2001 г.
o Курс ехографска диагностика на млечни жлези 1998 г.
o Курс избрани глави от вътрешните болести 2003 г. и 2004 г.
o Курс хомеопатична терапия – основен двугодишен курс 2006 г.-2008 г.
o Курс хомеопатична терапия – квалификационен курс 2009 г.