д-р Наджие Горельова-Стефанова

лекар в Отделение по педиатрия

Д-р Наджие Горельова-Стефанова завършва Медицински университет – София през 2019 г. По време на следването си, за да се изгради като медик, работи в различни отделения на софийски болници. Преминава и два международни медицински стажа – по съдова хирургия в Месина, Италия и по неврология в Барселона, Испания.

През м. декември 2019 г. д-р Наджие Горельова-Стефанова започва работа като ординатор в отделение по педиатрия на УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов” - веднага след завършването на медицинското си образование. От м. януари 2021 г. е специализант по педиатрия към отделението. Има интереси в областта на детската нефрология, спешните състояния при деца и детска неврология. Владее английски език.