Завеждащ отделение токсикология -възрастни

д-р Мирослава Петкова завършва МА - София през 1990 г.

През 1999 г. придобива специалност Клинична токсикология.

Между 2009 и 2010 г.  преминава индивидуално обучение в Медицински факултет София – Здравен Мениджмънт.

През 2005 г. преминава допълнително обучение под формата на Курс по алергология – Клиника по Алергология, МА.

Професионално развитие

1991-1993 г.Окръжна болница Перник, Вътрешно Отделение, ординатор.

1994- 2012 г. работи в УМБАЛСМ “Пирогов”, Kлиника поТоксикология, Отделение възрастни, като Ординатор.

От 2012 г. до сега е Началник Отделение по токсикология-възрастни ,УМБАЛСМ “Пирогов”.

От 2011 г. до сега  е Консултант – Републиканска спешна медицинска помощ.

От 2000 г.  до сега  еВещо лице - токсиколог към СГС и Апелативен съд.

Участия в научни конгреси, конференции, симпозиуми – 16.
Публикации в сп. Спешна медицина – 5 .