лекар в Отделение по педиатрия

Д-р Михаела Макриева придобива степен Магистър по медицина в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София през 2020 г. От 2017 г. е лекар в отделението по педиатрия на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“. Взима участие в редица професионални събития - Европейска дигитална среща на тема: Ваксини в педиатрията, Софийски симпозиум по репродуктивна медицина 2019 г., Конференция за аутизма „Мултифасетен поглед над  детското развитие“ и др.

Има интереси в областта на детската пулмология, спешната педиатрия, детската гастроентерология и алергиите в детска възраст. Владее английски език.