Д-р Мая Генова Христова-Герганска

педиатър


Д-р Мая Христова завършва медицина в Медицински университет – гр. Плевен през 1988г.

Своята специалност по „Детски болести” придобива през 2002г., а през 2005г. придобива и втора специалност „Обща медицина”.

Има дългогодишен опит в амбулаторната практика.

От 2014г. работи като педиатър в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

Член е на Български лекарски съюз.