Д-р Лучия Добрева

Заместник-директор по икономическата дейност на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Д-р Добрева има богат управленски опит в  медицинската сфера.
Възпитаник е на 22-ро СОУ „Г. С. Раковски” – гр. София, което завършва през 1980 г., а 7 години по-късно и на Висшия медицински институт – гр. София.
От 1992 г. има специалност „Вътрешни болести”, а от 1995 г. специалност „Анестезиология и реанимация”.
Магистър по „Стопанско управление“ от 2007 г.
Между 1989 и 1997 г. работи като лекар в болницата в гр. Годеч. Между 1997 и 2000 г. е нейн директор.
От м. Юни 2000 г. до м. Февруари 2014 г работи в Министверство на здравеопазването, изминавайки различни нива в йерархията.
Между 07. 02. 2014 г.-07. 08. 2014 г. оглавява дирекция „Управление на медицинските дейности“.
От 03-07.2013 г. – директор на Дирекция „Медицински дейности и електронно здравеопазване”, отдел „Административно регулиране на медицинските дейности”, Министверство на здравеопазването.
Между м. 11. 2011 г. - 29. 02. 2016 г. е председател на Комисията за лечение в чужбина, Министверство на здравеопазването.
08. 08. 2014 г.-29. 02. 2016 г. е председател на Съвета на директорите на „МБАЛ – Бургас“ и СБАЛНП „Свети Наум“ - гр. София.
Между 01. 03. 2016 г.-19. 07.2017 г. е управител на „Многопрофилна болница за активно лечение Уни Хоспитал“ ООД - гр. Панагюрище.