д-р Калин  Димитров Атанасов

лекар в Отделение по педиатрия

Д-р Калин Атанасов завършва средното си образование в Първа английска езикова гимназия, гр. София през 2014 г. В периода 2014 г. – 2020 г. придобива степен „Магистър“ в Медицински университет, гр. София. От началото на 2021 г. е лекар в отделението по педиатрия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. Професионалните му интереси са в областта на детските спешни състояния, детската пулмология и детската нефрология. Автор е и на публикация на тема – Спектър на бъбречно засягане на деца с  мултисистемен възпалителен синдром (MIS-C). Владее английски и немски език.