лекар в Отделение "Токсикология - възрастни"

Средно образование- Математическа Гимназия"Гео Милев"-дипломиране през 2006г.

Висше образование- Медицински Университет Плевен-дипломиране 2013г.

От началото на 2014 година започва работа като лекар-специализант в клиника по Токсикология-възрастни.

Владеене на английски и немски език.

Участие в научни конференции.

Член на БЛС.