Д-р Иванела Спасова

лекар

Д-р Иванела Спасова завършва медицина в Медицински университет - гр. София с отличен успех. По време на следването си участва в научни конгреси за студенти и млади лекари. От м. януари 2019 г. продължава обучението си като лекар-специализант в Отделение по ушно-носно-гърлени болести в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Член е на Български лекарски съюз.