Д-р Иван Митев Маджаров

специалист УНГ

Завършва медицина в МУ София през 1992 г.
Притежава УНГ специалност.
Публикации: 4 в специалзирани български и международни издания.
Владее английски език.