Д-р Иван Маринов Георгиев

Лекар ординатор,Отделение възрастни

Роден на 16. 04 1959 г. в гр. Силистра.

Завършил Медицина в МУ-Варна—1985 г.

Специалност КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ, МУ София- 1997г.


Специалност ОБЩА МЕДИЦИНА МУ София -1991 г.

Курс по Алергология МУ София 2003 и 2007г .

Курс по зависимости- Институт по поведенчески стратегии 2008 г.

Курс "ТРУДОВА МЕДИЦИНА-ПОДГОТОВКА ЗА ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА"-07.11.2005 до 02.12.2005 г.

Член на БЛС