Д-р Юлия Николаева Бъчварова-Александрова

детски гастроентеролог

Д-р Бъчварова завършва Медицински Университет гр.София през 2011г. През 2012г. започва специализация по детска гастроентерология към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” гр.София, където има опит в клиниките по ревматология и гастроентерология.

През 2018г. придобива специалност „Детска гастроентерология”.

От м. януари 2019г. е част от екипа на Отделение по педиатрия към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

Интересите на д-р Бъчварова са в областта на чернодробната патология и инструменталните изследвания на гастроинтестиналния тракт.