Д-р Юлия Кирилова Димитрова

лекар в Отделение по педиатрия

Д-р Юлия Димитрова завършва магистратура в Медицински университет, гр. Варна през 2020 г. Същата година провежда преддипломен стаж в Дрезден, Германия, в клиники по акушерство и гинекология, гастроентерология, нефрология и кардиология към отделни болници по програма Еразъм+. Член е на Асоциация на студентите-медици в България (АСМБ). Взима участие в редица семинари и кампании, организирани от АСМБ, като „Световен ден за борба с диабет“, „Световен ден за борба със СПИН“ и други, свързани с промоция и превенция на общественото здраве. Владее английски и немски език.