Д-р Йорданка Богомилова Паскалева

педиатър, детски гастроентеролог

Д-р Йорданка Паскалева е завършила Медицински Университет - гр.София през 2012 година.

Да бъде педиатър е нейна детска мечта. Започва специализацията си по детска гастроентерология през 2013г. През 2018 година след успешно положен изпит, придобива специалност “Детска гастроентерология”. Вече 7 години работи като лекар - педиатър и има специалност по детска гастроентерология.

Обича искреността и невинността на децата. Когато им помогне, тя получава най-голямата награда - детската усмивка.