токсиколог

Лекар ординатор в Клиника по токсикология, отделение токсикология – възрастни от 1992 г.

ЗавършваМедицинскиУниверситет - гр. София през 1991 г. Придобива специалност Клинична токсикология през 1996 г.

През2013 г. завършва магистърска програма по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към факултета по Обществено здраве,МУ-София.

През 1999 г. провежда индивидуално обучение в Клиничен център по алергология , Александровска болница ,МУ-София, с ръководител проф. Ж.Милева.

Участва в множество курсове по проблемите на алергичните болести.

През 2005 г.- завършен курс „WMD: Crime Scene Operations Course“, организиран от Министерство на отбраната на САЩ, Академия на МВР, София.

Между 2001 - 2003г. работи като лекар токсиколог в GCCI ABUKAMMASH CHEMIKAL COMPLEX, LIBYA.

От 2006 г.е републикански консултант по клинична токсикология.

Многократно участва в научни форуми по клинична токсикология в България и чужбина, публикации в списание Спешна медицина, Българска медицинска практика, Българска неврологична и психиатрична практика и в EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY.

В момента разработва дисертационен труд по проблемите на острите отравяния с въглероден оксид.

Ползва руски и английски език.