лекар в Отделение по педиатрия

Д-р Джанет Хасанова придобива степен Магистър по специалност медицина към Медицински факултет на Тракийския университет, гр. Стара Загора през 2020 г. Присъединява се към екипа на отделението по педиатрия на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ през 2021 г. Владее английски и немски език.