д-р Данаил Йосифов Овадия

токсиколог

д-р Данаил Йосифов е роден на 06. 07. 1969 г.

Образование:
1983 -1988 г. Средно образование: 91 НЕГ „Карл Либкнехт” гр. София
1990 – 1996 г. Висше образование: магистър по медицина, МУ гр. София

Специалности:
20.01.2004 г. Специалност по Обща медицина
03.05.2017 г. Специалност по Клинична токсикология

Специализации и курсове:
22.10.1998 – 22.10.2000г. Медицински Университет София, Свободен факултет: Двугодишен курс: “Хомеопатия и хомеопатична терапия”.
23.11.2002-14.11.2004 г. Национален Център по наркомании София; проф. Бранко Гачич. Двугодишен курс: Въведение в семейната психотерапия – системна теория и практика.
2005 – 2007 г. курс и тренинг по когнитивна психотерапия.
23.01. – 25.04.2010 г. Българска асоциация по хипноза – Основен курс по хипноза.
10. 05. – 06.2010 г. Българска асоциация по хипноза – Курс по хипнотерапия.
12.12.-24.12.2001 г. Курс за професионално обучение: Компютърна грамотност, съобразен с изискванията на НЗОК. Винор Сервиз ЕООД, София.
2004 г. СНМД – Научна конференция: От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално - значими заболявания в ежедневната практика.
29.09.-03.10.2003 г. Есенен Университет по зависимости: Институт по поведенчески стратегии: Курс: Дългосрочни лечебни модели при зависими клиенти – проблеми при мотивация и лечение.
2004 г. СНМД - Модул ІІІ: Курс: Национална кампания за първична и вторична профилактика на сърдечносъдовите заболявания.
24.06.2004 г. София БЛС – Курс: Пневмонии придобити в обществото.
03.11.2004 г. София БЛС Курс: Влагалищна екосистема. Диференциална диагноза на анемиите и желязотерапия.
2005 г. Конференция: Нови насоки в лечението на възпалителните заболявания на дихателната система.
31.01.2005-04.02.2005 г. Медицински Университет – София - курс за следдипломна квалификация – ЕГК в детската възраст.
21-22.02.2005 г. София Симпозиум: Беталок Зок – различният бета-блокер.
11.04.-15.04.2005 г. Медицински Университет София –Курс за следдипломно обучение: Диференциална диагноза на бронхообстуктивния синдром в детската възраст.
04-06.05.2005 г. Есенен Университет по зависимости: Институт по поведенчески стратегии - Курс продължителна квалификация „Биологични и генетични основи на алкохолизма и наркоманиите, проблемът за коморбидността.
13-14.07.2005 г. Медицински Университет София- Симпозиум : Нексиум – избор, еволюция, решение
16.11.2005 г. Инфекции на горни дихателни пътища.
06.02.2006-10.02.2006 г. Медицински Университет – София – курс за следдипломна квалификация – Клинично протичане и диферинциална диагноза на белодробните заболявания с алергична етиопатогенеза.
06.03–10.03.2006 г. Медицински Университет – София – курс за следдипломна квалификация – Диагноза и лечение на най-честите алергични болести.
12.10-14.10.2006 г. Конгрес по токсикология на тема: Токсикологията в XXl век.
02.11–06.11.2006г. eсенен Университет по зависимости: Институт по поведенчески стратегии - на тема: “Употреба, злоупотреба и зависимост от амфетамини и метамфетамини световна епидемия; Фармакологични подходи при зависими от вещества пациенти. Субституиращи подходи”.
- Съдебно-експертни аспекти на зависимостите и зависимите поведения.
- Основи на планиране, изготвяне и представяне на научни изследвания.
Неопиатни зависимости- Амфетамини и метамфетамини – световна епидемия, други неопиатни зависимости.
05.2009 г. Асоциация на лекарите-хомеопати в България –на тема: Въведение в хомеопатията. Основни принципи, закони и възможности на метода. Място в съвременното здравеопазване.
15.06.-17.06.2009 г. Медицински Университет – София - курс за следдипломна квалификация – Актуални проблеми на детската гастроентерология.
16.11. – 20.11.2009 г. Медицински Университет – София - курс за следдипломна квалификация – Новости в диагностиката и лечението на най-важните алергични болести.

Технически умения, компетенции ,езици
Компютърна грамотност: Windows, MS Office, GP Soft
Немски език – писмено и говоримо.
Руски език – писмено и говоримо

Научни интереси:
Токсикология, Oбща медицина, Pедиатрия,алергология, Хомеопатия, фамилна психотерапия, Когнитивна психотерапия, Хипноза и хипнотерапия

Трудов стаж:
1997 г. – 1998 г 26 Поликлиника гр. София - Педиатър в неотложно звено.
1998 г.- 2000 г. Студентска поликлиника - Участъков педиатър, педиатър в неотложно звено.
01.08.2000г.-15.07.2004 г. АПИМП „Сана” ООД - Общопрактикуващ лекар
15.07.2004г. – УМБАЛСМ „Пирогов”, Клиника по Токсикология – Детско отделение, лекар – ординатор.