Д-р Борислав Ганев

педиатър, детски кардиолог

Д-р Борислав Ганев е специалист педиатър и детски кардиолог в София с над 30 години опит. Има редица научни публикации в български и чужди списания.

Завършва Медицински университет София през 1984 г. Придобива специалност по Детски болести през 1991 г. и специалност по Детска кардиология през 1994 г. През 1997 г. специализира детска кардиология в клиниката по Детска кардиология на Детската болница Necker - Париж. Владее английски език.

КВАЛИФИКАЦИИ

2006 г. - Неинвазивна функционална кардиологична диагностика в детска възраст;

2007 г. - Трансезофагеална ехокардиография;

2013 г. - Цикъл от курсове за експертно ниво по ехокардиография;

2012 и 2014 г. - Учебни курсове на Европейската асоциация по ехокардиография „Нови ехокардиографски техники за изобразяване на миокардната функция";

Холтер ЕКГ, Холтер артериално налягане;

Член на Български лекарски съюз, Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Асоциация за европейска детска кардиология (АЕРС);

Член на работна група по ехокардиография при ДКБ.