Д-р Асен Георгиев Меджидиев

специалист по УНГ болести създател на УНГ отделение в УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

Д-р Асен Меджидиев завършва медицина към Висш медицински институт, гр. София през 1994 г. В началото на професионалното си развитие, в продължение на една година, работи като лекар-ординатор в Отделение по белодробни болести на Пета градска клинична болица. В периода 1995 г. - 2011 г. е УНГ специалист и бронхоскопист към Клиника по оториноларингология и лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ "Св. Анна". През 2002 г. д-р Меджидиев придобива специалност по ушно-носно-гърлени болести, а три години по-късно, през 2005 г. и специалност по отоневрология. През 2010 г. завършва висше образование по Здравен мениджмънт към Медицински университет, гр. София. От началото на 2011 г. става част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" и началник на отделение по УНГ болести на лечебното заведение. 
От Юли 2022 до юни 2023 г. е министър н аздравеопазването в Кабинета "Донев". 
От началото на Юни 2023 г. отново е част от екипа на УНГ отделението.

Д-р Асен Меджидиев има редица публикации на тема УНГ и бронхология в български и международни издания. Взима участие във форуми и конгреси в страната и чужбина. Има проведени специализации в Германия, Берлин; в Университетска болница "Шарите" - риносептопластика, Хърватска, Загреб; в Университетска болница, Швейцария, Берн - ендоскопска хирургия на нос и синуси. От 2018 г. д-р Меджидиев е председател на Столична лекарска колегия към Български лекарски съюз (БЛС). Член е на БЛС. 

Владее английски език.