д-р Асен Георгиев Меджидиев

началник Отделение УНГ

Завършва медицина в МУ София през 1994 г.

Има едногодишен стаж в отделението по Белодробни болести на Пета градска клинична болница като лекар ординатор. От 1995 г. до декември 2011 г. работи като УНГ специалист и бронхоскопист в УМБАЛ "Св.Анна", клиника по Оториноларингология и лицево-челюстна хирургия. 

Специалности: УНГ специалност, бронхология.
Публикации: 10 на тема УНГ и бронхология в български и международни издания
Участия във форуми – 3 световни конгреса по УНГ – Рим, Кайро и Сао Паоло.
Член на БЛС.
Владее англиски език.
Проведени специализации – Германия, Берлин, Университетска болница „Шарите” – риносептопластика - Хърватска, Загреб, Университетска болница – ендоскопска хирургия на нос и синуси.

От 30 март 2018 г. д-р Асен Меджиев е председател на Столична Лекарска Колегия към БЛС.