Д-р Андри Николау

педиатър

Д-р Андри Николау е завършила Медицински Университет – гр. София през 2013 година.

Започва специализацията си по педиатрия през 2014 година в УБ „Лозенец“.

През 2018 година след успешно положен изпит, придобива специалност „Педиатрия“.

Вече 5 години работи като лекар – педиатър.

Владее свободно гръцки и английски език.

Най-голямата награда за нея е детската усмивка.