д-р Александър Дишов Ников

и.д. началник Отделение УНГ; специалист УНГ

Д-р Александър Ников е завършил медицина през 1994 г. в МУ-София. През 2002 г. придобива специалност по Ушно-носно-гърлени болести във ВМА. Владее английски и немски език. Участва в редица конфернции и придобива редица сертификати, някои от които по’’Отоневрология’’ през 2009 г., ’’Аудиология-аудиометрия и импедансметрия’’ също през 2009 г., основни курсове, организирани от Балканското сдружение по Оториноларингология, Европейската академия по Отология и Отоневрология, Европейската Ринологична асоциация.