Уважаеми колеги,

     За мен е удоволствие да Ви поздравя по повод 19 октомври - Ден на Св. Иван Рилски Чудотворец  и празник на българския лекар!

От името на ръководството на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и лично от свое име, пожелавам здраве и благоденствие на всички лекари!

 

С  уважение,

Д-р Валентин Димитров 
Изпълнителен директор 

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"