Брифинг за състоянието на пострадалите в завод "Арсенал"

Уважаеми коелги,

УМБАЛСМ "Н. И.  Пирогов" има специално сформиран екип, който очаква пострадалите при инцидента в  завод "Арсенал".  Имаме готовност да окажем помощ, на колкот е необходимо пострадали, независимо от степента на нараняванията им.
Очакваме пострадалите, които са изпратени към болницата ни. 

Уте сутрин, 26 ноември 2019 г., в 7:45 часа пред главния вход н аболницата ще има брифинг за състоянието им.