Уважаеми колеги,

Традиционният новогодишен брифинг ще се проведе на 1-ви чнуари 2019 г., вторник от 9 часа. 

Охраната ще Ви насочи към залата.