Дейността на най-голямата болница за оказване на спешна медицинска помощ в страната, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, е напълно възстановена след краткото прекъсване на електрическото захранване