Близо 200 пациенти с посттравматични усложнения след претърпяна травматична увреда прегледаха водещи пироговски ортопед травматолози през месец Август. Най-често хората са идвали заради проблеми, които не отшумяват седмици и месеци наред, въпреки проведено лечение, както в София, така и в страната.
Проф. Асен Балтов, проф. Диян Енчев, доц. Михаил Рашков и д-р Виктов Спасов преглеждаха всяки вторник, сряда и четвъртък през целия Август. В рамките на този един месец за второ мнение са ги търсили пациенти между 18 и 85 години, като преобладават лицата над 60 години.
Наблюдението на пироговските светила в областта на травматологията е, че зачестяват случаите на посттравматични усложнения след травма, въпреки проведено оперативно или неоперативно лечение.